Lyceum Jevíčko – Hlavou, rukama i srdcem...

Smysluplné učení

Alternativní výuka v kombinovaném lyceu neznamená, že se nebudete nic učit. Připravili jsme ale studijní plány tak, aby učivo tvořilo logické, propojené celky, které souvisejí s běžným životem. Současně jsou v nich obsaženy všechny požadavky ke státní maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Součástí výuky jsou i praktické kurzy – např. zeměměřičský kurz (při kterém žáci vytvářejí mapu zadaného území), nebo přírodovědnou expedici do ekologicky významné lokality.