Lyceum Jevíčko – Hlavou, rukama i srdcem...

Zaměření studia a vyučované předměty

Naší prioritou je, aby studenti zvládli učivo v příjemné a pohodové atmosféře na takové úrovni, aby pro ně nebyl problém úspěšně odmaturovat a složit přijímací zkoušky na vysoké školy. V průběhu studia bude kladen důraz na vlastní aktivitu žáků, budou prohlubovány kompetence k samostatnému studiu, práci s informacemi apod.

Víme, jakou roli hrají dnes cizí jazyky – proto jsou do studia zařazeny hned dva cizí jazyky s dostatečnou hodinovou dotací!

Na konci druhého ročníku si studenti volí přírodovědné (rozšířená výuka chemie, biologie, matematiky a fyziky, laboratorních prací z přírodních věd apod.) nebo technické zaměření (rozšířená výuka geometrie, technického kreslení, programování, CAD systémů apod.). Není třeba se rozhodovat již na začátku studia, ale až v jeho průběhu – až v době, kdy víte, co chcete.

Přírodovědná specializace

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Celkem za ročník 33,5 33,5 31 31 129
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 1 4 3 3 3 13
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 2 4
Dějepis 2 2 2 6
Fyzika 2 2 2 6
Chemie 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 6
Zeměpis 2 2 1 5
Matematika 4 4 4 12
Umělecká tvorba *) 0,5 1,5 1 1,5 4,5
Výtvarná výchova 2 2 4
Hudební výchova 2 2 4
Tělesná výchov 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 6
Ekonomika 3,5 3,5
Matematika a aplikovaná matematika 5 5
Modul-matematika2-stereometrie a deskriptivní geometrie 1 4
Moduly-fyzika1-Akustika 0,5
Moduly-fyzika 2-Optika 0,5
Moduly-biologie 1
Moduly-chemie2-Výpočty 1
Biologie a ekologie 4 4
Chemie v zaměření 4 4

* Umělecká tvorba – řezbářství (1. ročník), divadlo (2. ročník), knihvazačství (3. ročník)

Technická specializace

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Celkem za ročník 33,5 33,5 33 29 129
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 1 4 3 3 3 13
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 1 2 4
Dějepis 2 2 2 6
Fyzika 2 2 2 6
Chemie 2 2 2 6
Biologie 2 2 2 6
Zeměpis 2 2 1 5
Matematika 4 4 4 12
Umělecká tvorba *) 0,5 1,5 1 1,5 4,5
Výtvarná výchova 2 2 4
Hudební výchova 2 2 4
Tělesná výchov 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 6
Ekonomika 3,5 3,5
Matematika a aplikovaná matematika 5 5
Moduly-stavební vzdělávání 4 4
Technické kreslení 2 2
Deskriptivní geometrie 2 2
Infomační technologie 2 2
Fyzika 2 2

* Umělecká tvorba – řezbářství (1. ročník), divadlo (2. ročník), knihvazačství (3. ročník)