Lyceum Jevíčko – Hlavou, rukama i srdcem...

Alternativní výuka

Kombinované lyceum v Jevíčku nabízí alternativu pro ty, kterým nevyhovuje klasická výuka a škola, ale také těm, kteří chtějí poznat, že chodit do školy může být zábava, při které se toho dá hodně naučit.

Podstatným zdrojem pro změnu stylu výuky je waldorfská pedagogika. Její podstatou je stejnoměrné rozvíjení rozumu, citu a vůle s ohledem na vývoj člověka. Snaží se zapojovat a oslovit všechny smysly člověka, efektivně pracovat s pamětí a koncentrací člověka. Podstatným prvkem ve výuce je rytmus jednotlivých činností v průběhu dne a týdne, ale i v průběhu roku.

Výuka je členěna do tzv. epoch, což je intenzivní výuka jednoho předmětu po dobu jednoho až dvou týdnů. Prakticky to znamená, že např. celé dva týdny se první dvě hodiny učíte jeden předmět. Tato forma výuky přináší výhody v přirozeném procesu zapamatování informací i ve schopnosti soustředit se na řešený problém.

Do výuky jsou rovněž zařazeny tzv. daltonské bloky – což je prostor v týdenním rozvrhu na vypracování úkolů souvisejících s probíranou látkou. Po tuto dobu jsou žákům k dispozici učitelé jako průvodci.

V rozvrhu jsou i třídnické hodiny, kde se vedle nutných organizačních záležitostí plánují výjezdy, slavnosti a oslavují se narozeniny jednotlivých žáků a učitelů. Mimo jiného slouží třídnické hodiny k utužování třídního kolektivu, prohlubování sounáležitosti a vytváření bohaté sítě sociálních vazeb.

Součástí výuky v lyceu jsou i tzv. podmínky klasifikace, tj. dlouhodobé částečně volitelné úkoly téměř ze všech předmětů. Rozsahem nikterak nepřevyšují domácí zátěž na jiných studijních oborech, nicméně nutnost rozvrhnout a organizovat si práci výrazně přispívá k utužení vůle žáků. Výhodou je rovněž i fakt, že část úkolů studenti vybírají z celé palety a mohou se tak profilovat v oblasti, která je pro ně zajímavá.