Lyceum Jevíčko – Hlavou, rukama i srdcem...

Kurzy a slavnosti

V průběhu školního roku je zařazeno několik ročních slavností, které mají většinou sociální a duchovní rozměr. Příkladem je např. Michaelská slavnost, při které se podílíme na dobrovolnické činnosti, Svatomartinská slavnost, při které vyrábíme hračky pro děti, zimní, jarní a letní slavnosti, které se váží k proměně přírody v jednotlivých obdobích. Na slavnostech přivítáme rodinné příslušníky a budeme rádi za Vaši pomoc s jejich organizací. Ač mohou slavnosti souviset s liturgickým kalendářem, děti nejsou nuceny k žádnému náboženství a není jim nucen ani prezentován žádný světonázor.

V průběhu roku bude pořádáno několik výjezdů, které souvisejí s výukou i s třídnickými záležitostmi. Součástí několika výjezdů jsou i některé řemeslné kurzy.

Kurzy

1. ročník – adaptační kurz a lyžařský kurz

2. ročník – zeměměřičský kurz, přírodovědná expedice

3. ročník – sportovně-turistický kurz, odborná praxe

4. ročník – přípravka k přijímacím zkouškám